Waardig werk en economische groei

Iedereen in de wereld is gelijkwaardig en heeft recht op dezelfde kansen. Bij Janssen vinden we het daarom belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving. Waardig werk kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.


Hoe? Met ons project ‘Maatwerk Ondersteuning Proefdierenverblijf’ geven we mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt een betekenisvolle baan die past bij hun mogelijkheden. In delen van ons bedrijf, waaronder de proefdierverblijven, zetten we personen met een verstandelijke beperking in voor routine-taken. Op deze manier creëren we zo’n 20-tal betekenisvolle arbeidsplaatsen voor mensen die anders moeilijk werk zouden kunnen vinden.


Met wie? We werken in dit project al 20 jaar trots samen met A-Kwadraat. Dit maatwerkbedrijf biedt aangepast, lonend en zinvol werk aan meer dan 500 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In overleg met hen bekijken we regelmatig hoe we onze samenwerking nog verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het uitbreiden van het takenpakket van A-Kwadraat-medewerkers.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Om een goede gezondheid voor iedereen te realiseren is een goede infrastructuur noodzakelijk, die duurzaam en milieuvriendelijk is. Dit vraagt om nieuwe technologische oplossingen, die gericht zijn op het efficiënt produceren van geneesmiddelen van de hoogste kwaliteit, zonder daarbij het milieu uit het oog te verliezen. Om dit te bereiken, implementeren wij voortdurend innovatieve oplossingen.


Hoe? We verduurzamen de productie van onze geneesmiddelen onder andere aan de hand van zogenaamde ‘continuous manufacturing’ technieken. Traditioneel gebeurt de productie van geneesmiddelen in de farmaceutische industrie hoofdzakelijk door middel van batchprocessen, waarbij telkens een afgeronde partij of hoeveelheid van een product wordt gefabriceerd. Voor sommige van onze producten hebben we de overgang gemaakt naar een continue productietechnologie: hierbij gaat de productie voortdurend door en kunnen we deze continu monitoren en aanpassen. Hierdoor zijn we in staat om afval en milieu-impact te verminderen en procesrisico’s te verlagen. Dit terwijl de bestaande productkwaliteit bij het leveren van innovatieve therapieën voor patiënten behouden blijft. Het grote voordeel is ook dat we de flexibiliteit hebben om grotere of kleinere hoeveelheden te produceren om aan de actuele vraag te voldoen.


Met wie? Bij het verduurzamen van onze infrastructuur werken we samen met verschillende partijen, waaronder beleidsmakers, regelgevende instanties, academische instituten en andere bedrijven.

Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid binnen landen is de laatste jaren groter geworden. Economische groei moet inclusief zijn. Oftewel, iedereen moet er bij betrokken worden. En als we het hebben over economische groei, moeten we ook aandacht hebben voor sociale aspecten: de gezondheidstoestand van personen met een verstandelijke beperking is in sommige gevallen bijvoorbeeld schrijnend.


Hoe? In onze samenwerking met Special Olympics bundelen we onze krachten om in Nederland en België atleten met een verstandelijke beperking toegang te geven tot dezelfde zorg en ondersteuning die atleten zonder beperking hebben. Hiermee dragen wij bij aan het terugdringen van ongelijkheid. Special Olympics is de sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans om te stralen op een podium, wat bijdraagt aan hun zelfvertrouwen en zelfrespect. We ondersteunen Special Olympics financieel, maar zetten vooral ook onze eigen medewerkers aan om mee te helpen, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen op de Nationale Spelen.


Met wie? We werken samen met Special Olympics in België en Nederland, met zorgprofessionals en een netwerk van experts. Daarnaast werken we samen met universiteiten om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er in het curriculum van studenten geneeskunde meer aandacht geschonken wordt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Verantwoorde consumptie en productie

Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: we moeten niet alleen ‘meer produceren met minder’, productie moet ook schoner: het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen.


Hoe? PVC is wereldwijd één van de meest gebruikte kunststoffen. De stabiliteit en flexibiliteit van dit materiaal maken het geschikt als hoogwaardig verpakkingsmateriaal voor geneesmiddelen. Bij de productie van PVC komen echter veel schadelijke stoffen vrij. Daarom willen we in het project ‘PVC to PETG-blister Change’ het gebruik van PVC in onze verpakkingen afbouwen en beëindigen. We passen onze blisterverpakkingen aan zodat ze geproduceerd kunnen worden op basis van een andere kunststof, PETG, zonder daarbij in te leveren op kwaliteit en veiligheid. Bij de productie van PETG komen veel minder schadelijke stoffen vrij dan bij PVC. Op deze manier maken we ons productieproces schoner en produceren we minder (chemisch) afval.


Met wie? In dit project werken we samen met de leveranciers van de verpakkingen van onze geneesmiddelen.

Klimaatactie

Klimaatacties moeten er uiteindelijk tot leiden dat maatregelen rondom klimaatverandering geïntegreerd worden in beleidsstrategieën en - planningen. Daarnaast is er ook een grote rol weggelegd voor het individu. Ieder van ons speelt een rol bij het tegengaan van klimaatverandering.


Hoe? Met het project ’Sustainability Month’ laten we het bewustzijn rond duurzaamheid nog dieper in alle lagen van onze organisatie doordringen, zodat het in het DNA van elke medewerker verankerd raakt. ‘Sustainability Month’ is een initiatief om gedurende één maand een aantal duurzaamheidsinitiatieven in de spotlight te zetten, werknemers met goede voorstellen een platform te geven en zoveel mogelijk collega’s te informeren over deze onderwerpen. In 2018 was er bijvoorbeeld een opruimactie onder het thema afval. In 2019 ligt de focus op ‘single use plastics’ en stimuleren we mensen om na te denken hoe ze minder plastic kunnen gebruiken.


Met wie? Tijdens ‘Sustainability Month’ werken we samen met al onze business partners.

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

De vredesduif is een internationaal symbool van de vrede. Vrede is nauw verbonden aan een inclusieve samenleving én een inclusieve werkomgeving, waarin elke persoon als zichzelf tot zijn recht kan komen. Alle mensen moeten zich bij ons welkom voelen én gelijkwaardige kansen krijgen ongeacht gender, ras, religie, leeftijd, cultuur of seksualiteit. Ze moeten een gevoel van veiligheid, vervulling en doel in hun werk hebben.


Hoe? Met ons ‘Open & Out’ project willen we Johnson & Johnson de favoriete werkgever voor LGBTQ (Lesbians, Gay, Bi, Trans en Queer) personen maken. Dit willen we bereiken door een omgeving te creëren waarin er respect is voor diversiteit en waardigheid, zodat iedereen zich trots, geïntegreerd en veilig kan voelen. We doen dit door het organiseren van workshops en trainingen en het aanbieden van talentontwikkelingsprogramma’s en het organiseren van evenementen in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties.


Met wie? Een inclusieve werkomgeving bereiken we samen met al onze medewerkers; voor onze activiteiten in lokale gemeenschappen werken we samen met verschillende maatschappelijke organisaties.

Geen honger

Inhoud volgt later

Goede gezondheid en welzijn

Bij Janssen België zetten we onze wetenschappelijke kennis en kunde in om geneesmiddelen te ontdekken en te ontwikkelen. Met deze geneesmiddelen willen we de kwaliteit van leven van patiënten helpen verbeteren. Met onze innovatieve geneesmiddelen leveren we een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van mensen van alle leeftijden, en dat is precies waar SDG 3 om draait.


Aan elk nieuw, innovatief geneesmiddel gaat een jarenlang proces van onderzoek en ontwikkeling (R&D) vooraf. Het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen is een complex proces dat speelt op wereldschaal en grote onzekerheid met zich meebrengt. Het is een cyclisch proces: de strijd tegen bijvoorbeeld kanker gaat stapsgewijs en bij elke stap die we zetten, succesvol of niet, komen we meer over de ziekte te weten. Bij geneesmiddeleninnovatie leiden niet alle activiteiten tot het gehoopte resultaat, maar daarom zijn ze nog geen verspilling van middelen: de opgedane kennis voedt altijd de volgende stappen in ontwikkelingsprogramma’s. We leren ook veel van onderzoek wat niet direct tot een nieuw geneesmiddel leidt.


Om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van alle mensen wereldwijd, is deze R&D-cyclus essentieel. Daarom investeerden we in 2018 wereldwijd $8,44 miljard in onderzoek en ontwikkeling. Ons commitment aan onderzoek en ontwikkeling uit zich ook in ons werknemersbestand: ongeveer 3000 Janssen medewerkers in België werken in R&D.