Psychische kwetsbaarheid, en in het bijzonder psychosegevoeligheid is nog steeds moeilijk bespreekbaar. 

Je vermoedt dat er iets aan de hand is maar je kunt de vinger er nog niet opleggen. De daaropvolgende diagnose van psychosegevoeligheid is vaak een zwaar en verwarrend moment voor de patiënt en diens omgeving. Hierbij is het juist belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken, omdat je er samen sterker voor staat. Familievereniging Similes en Janssen zijn samen gaan zitten om families, patiënten en hulpverleners te helpen psychosegevoeligheid beter te begrijpen. We vertrekken daarbij vanuit de noden van patiënten, hun naasten en zorgverleners, om zo praktische middelen te ontwikkelen die zijn afgestemd op de realiteit en dagelijkse ervaring.

Lees de gids

Voor deze, enkel nog digitaal beschikbare gids, werkte Similes, een vereniging van en voor familieleden van personen met een psychische kwetsbaarheid, samen met Janssen.

Samen staan we sterk, ook in de behandeling van psychosegevoeligheid 
en het herstelproces.

KEI plan

Een psychisch kwetsbaar familielid ondersteunen is niet eenvoudig. Goede raad voor de omgeving van de zorgverlener is dat wel, en het is ook hoognodig. Zelf niet gezien en begrepen worden, maakt het allemaal extra moeilijk. Daarom ontwikkelde Similes een KEI-plan met drie kernboodschappen: 
Kijken, hoe het echt gaat met iemand. 
Empathie tonen, luisteren zonder een oordeel te vellen.
Ingrijpen, en helpen waar het kan.