Waarde voor patiënten

Waarde voor patiënten

Mede dankzij innovatieve behandelingen kunnen we ziektes zoals aids en kanker veranderen in chronische, goed behandelbare aandoeningen. Door de recente wetenschappelijke evolutie slagen we er ook steeds beter in om mensen volledig te laten genezen of – nog beter – te voorkomen dat ze ziek worden. Bij Janssen blijven we werken aan nieuwe behandelingen die een verschil maken voor patiënten en de maatschappij. Onze nieuwe medische ontwikkelingen moeten de levens van patiënten niet alleen verlengen, maar vooral ook verbeteren. Daarom blijven we werken aan een toekomst waarin ziekte tot het verleden behoort.

De verbeterde overlevingskansen voor mensen met ernstige ziekten geven aan wat voor vooruitgang de afgelopen decennia geboekt is, mede dankzij farmaceutisch onderzoek. De kans om vijf jaar na de diagnose multipel myeloom (een vorm van bloedkanker ook bekend als ‘de ziekte van Kahler’) nog te leven, is bijvoorbeeld flink gestegen. Cijfers uit het Belgisch Kankerregister tonen aan dat deze overlevingskans na vijf jaar met 53.8% steeg voor mannen en voor vrouwen zelfs 60.6% over de periode (2014-2018).1 Dit komt onder andere door de beschikbaarheid van geneesmiddelen die door Janssen zijn ontwikkeld.


Wij vinden het van even groot belang dat de toegevoegde waarde van de geleverde zorg zo groot mogelijk is. De verbeterde levenskwaliteit van de patiënt staat daarbij centraal en het is de patiënt zelf die het best kan aangeven wat hij of zij belangrijk vindt met betrekking tot de behandeling van zijn ziekte. Om die reden gaan we op permanente basis met hen in dialoog en bestuderen we bijvoorbeeld de effecten van onze behandelingen met wat men noemt een ‘Quality of Life'-analyse. Deze analyse vestigt de aandacht op de impact van de behandeling om het dagelijkse leven zo goed mogelijk te kunnen oppakken. Factoren als vermoeidheid, misselijkheid, pijnbeleving maar ook mobiliteit zijn hierbij van belang.2 Daarnaast zetten we ons ook in om aan de hand van de zelf gerapporteerde ervaringen van patiënten de zorg verder te verbeteren. Daarover leest u meer in hoofdstuk 8.

+ 20.000

 Mede dankzij nieuwe geneesmiddelen en verbeterde behandelingen zijn er vandaag meer dan 23.000 levens van Belgische hiv-patiënten3  gered die anders verloren gegaan waren. 

15

In de periode van 2012 tot 2020 heeft Janssen 15 nieuwe geneesmiddelen wereldwijd geïntroduceerd.

Werken aan nieuwe vaccins
Vaccins zijn een krachtig wapen in de strijd tegen infectieziektes, omdat ze in de eerste plaats voorkomen dat mensen (ernstig) ziek worden. Met uitzondering van veilig drinkwater hebben wereldwijde vaccinatiecampagnes het grootste effect gehad op de vermindering van het wereldwijde sterftecijfer.4 Ook bij het stoppen van de coronapandemie zijn werkzame en veilige vaccins een belangrijk middel. Daarom werkte ons onderzoeksteam in Leiden vanaf het moment dat de genetische code van het coronavirus bekend werd onophoudelijk aan de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin, dat we tijdens de coronapandemie aan kostprijs beschikbaar stellen. 

2-3 miljoen

Naar schatting kunnen wereldwijd 2 tot 3 miljoen doden per jaar voorkomen worden met behulp van vaccins.6 

99%

Een vaccinatie¬programma tegen poliomyelitis resulteerde in een wereldwijde vermindering van het aantal poliogevallen met 99 procent.7 

25%

Het sterftecijfer voor kanker is sinds 1991 met 25% gedaald. Innovatieve geneesmiddelen tegen kanker – waaronder gerichte therapieën – hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.8 

43%

18 maanden na de invoering van zeer actieve geneesmiddelcombinaties tegen hiv daalden ziekenhuisuitgaven voor mensen met hiv met 43% en de totale uitgaven aan zorg voor mensen met hiv met 16%. 9 

Samenwerken met patiënten

Om de ervaringen van patiënten beter te begrijpen en te leren wat voor hen van belang is tijdens het ganse behandelproces, werken we nauw samen met verschillende patiëntenorganisaties. De kennis en ervaring die we hier opdoen gebruiken we bij het ontwikkelen en verbeteren van onze behandelingen, maar bijvoorbeeld ook in het opzet van onze klinische studies.

Anneleen Vindevogel

Patient engagement and advocacy manager

Samenwerking met patiënten in het R&D-proces

De focus van onze partnerschappen met patiënten en hun desbetreffende organisaties gaat echter nog een stap verder. Door het perspectief van de patiënt in elk onderdeel van onze organisatie te introduceren, krijgen we waardevolle inzichten die we gebruiken om de totale zorg rondom de patiënt te verbeteren, dus ook ‘beyond the pill’. 


In 2020 hebben we onze samenwerking met een aantal patiëntenorganisaties door heel België voortgezet, waaronder Ups & Downs vzw, Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw, Psoriasis Liga vzw en Crohn-RCUH asbl. Verder gingen we voor het eerst samenwerken met RaDiOrg, een organisatie die zich inzet op het domein van zeldzame ziekten. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van de partnerschappen die Janssen op dit moment heeft.


Over al onze samenwerkingen met patiëntenorganisaties zijn we transparant en volgen we de gedragscode van onze Europese beroepsorganisatie EFPIA. Dat betekent bijvoorbeeld dat Janssen nooit de enige financiële sponsor is van een project, om te voorkomen dat een patiëntenorganisatie afhankelijk wordt van één of een beperkt aantal sponsors. Er bestaat uiteraard ook een gedragscode vanuit de patiëntenorganisaties zelf , die we ten volle onderschrijven.

Patiëntengidsen

Podcasts

Janssen ontwikkelt een vaccin tegen COVID-19

Bronnen

 1. https://kankerregister.org/media/docs/CancerFactSheets/2018/Cancer_Fact_Sheet_MyeloidMalignancies_2018.pdf

 2. https://www.jnj.com/media-center/press-releases/three-year-data-demonstrates-sustained-improvements-in-health-related-quality-of-life-in-patients-with-superficial-femoral-artery-disease-treated-with-the-smart-stent

 3. https://www.sensoa.be/hiv-belgie-feiten-en-cijfers#footnote2_ct1xtzq

 4. Plotkin, Stanley et al. Plotkin’s vaccines. 7th edition, Elsevier

 5. Global Tuberculosis Report 2020, WHO

 6. https://www.who.int/topics/immunization/en/

 7. World Health Organization who.int

 8. Siegel, Rebecca L. et al (2017). Cancer Statistics, 2017. CA: A Cancer Journal for Clinicians 67, no. 1: 7-30. doi:10.3322/caac.21387

 9. Bozzette, Samuel A. et al (2001). Expenditures for the Care of HIV-Infected Patients in the Era of Highly Active Antiretroviral Therapy. New England Journal of Medicine 344, no. 11: 817-23. doi:10.1056/nejm200103153441107

 10. https://www.efpia.eu/media/24310/3c_efpia-code-of-practice-on-relationships-pharmapluspt-orgs.pdf

 11. https://toolbox.eupati.eu/resources/guidance-for-patient-involvement-in-industry-led-medicines-rd/

 12. https://travailetcancer.org/

 13. https://www.lifeme.be/

 14. https://www.kanker.be/