De rol van Janssen in Nederland

Janssen is actief in de Nederlandse zorgsector, één van de beste zorgsectoren in Europa.4 Er komen grote uitdagingen op onze sector af, die gepaard gaan met een behoorlijke druk op de zorgbudgetten. De uitgaven voor geneesmiddelen vertegenwoordigen een relatief klein deel van het totale zorgbudget in Nederland en liggen onder het Europese gemiddelde. Dit neemt niet weg dat we goed moeten kijken hoe we een duurzame toekomst kunnen garanderen van ons zorgstelsel.

We kennen in Nederland een solidair zorgstelsel, waarin iedereen toegang heeft tot goede zorg. Zorgverleners, onderzoeksinstellingen, patiëntenorganisaties en het bedrijfsleven werken nauw samen om de zorg en gezondheidsresultaten voor patiënten te blijven verbeteren.


Net als in veel andere Europese landen, hebben we in Nederland te maken met een bevolking die vergrijst en die in alle levensfasen een hoge kwaliteit van leven verwacht. Dat legt druk op ons zorgbudget: in onze samenleving speelt dan ook de vraag hoe we in de toekomst elke Nederlander, in alle levensfasen, optimale gezondheidszorg kunnen bieden.


2e

2018 Euro Health Consumer Index

Nederland staat op de tweede plaats in de Euro Health Consumer Index 2018, een ranglijst waarmee de kwaliteit van Europese zorgstelsels vergeleken wordt. Nederland is het enige land in Europa dat sinds 2005 consequent in de top drie van de ranglijst staat.3

€ 376

Hoewel de totale zorgkosten de afgelopen jaren stegen, is het relatieve deel dat aan geneesmiddelen werd uitgegeven geslonken: van 8.9% in 2008 naar 7.3% in 2018. De uitgaven aan geneesmiddelen blijven in Nederland met 376 euro per hoofd van de bevolking per jaar achter bij de gemiddelde uitgaven aan geneesmiddelen in andere hoge-inkomenslanden – 604 euro per hoofd van de bevolking per jaar.5 Dit betekent niet dat Janssen het debat over de prijs van geneesmiddelen uit de weg gaat, juist ook om de beschikbaarheid op de lange termijn te kunnen waarborgen.

17

Geneesmiddelen 

&

1

Vaccin

Op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staan 17 geneesmiddelen en 1 vaccin die door Janssen zijn ontwikkeld.6

Janssen speelt een belangrijke rol in de Nederlandse biotechnologie.

Janssen in Nederland maakt deel uit van de farmaceutische groep bedrijven van Johnson & Johnson (officieel: de ‘Janssen Pharmaceutical companies of Johnson & Johnson’) - een wereldwijd bedrijf met meer dan 40.000 medewerkers, dat meer dan 80 geneesmiddelen beschikbaar heeft gemaakt. Het wereldwijde farmaceutische onderzoek van Janssen richt zich vandaag de dag op zes specifieke gebieden: oncologie, neurowetenschappen, infectieziekten & vaccins, immunologie, pulmonale hypertensie en cardiovasculaire & metabole ziekten.

Immunologie


Neurowetenschappen


Oncologie


Hart- en Vaatziekten & Metabole ziekten

Infectieziekten & Vaccins

Pulmonale Hypertensie

Het werk van Janssen in Nederland bestrijkt alles dat bij het maken van geneesmiddelen komt kijken: van onderzoek tot ziektepreventie en van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tot de productie, distributie en marketing ervan. Dit doen we op vier verschillende locaties.


Janssen Vaccines

Bij Janssen Vaccines ontwikkelen we vaccins voor de bestrijding van infectieziekten zoals ebola, hiv, virale respiratoire infecties (VRI) en specifieke bacteriële infecties. In oktober 2018 werd in Leiden een ‘state-of-the-art’ Vaccines Launch Facility geopend. Deze fabriek is opgezet om producten te maken die worden gebruikt in vergevorderd klinisch onderzoek met experimentele vaccins tegen bovenstaande infectieziekten. 


Zodra de overheid hiervoor toestemming geeft, zullen we in deze fabriek ook de eerste vaccins produceren die zijn goedgekeurd voor gebruik in de praktijk. We verwachten dat onze investering van €80 miljoen in de Vaccines Launch Facility op lange termijn een bijdrage zal leveren aan de gezondheid van mensen over de hele wereld.


Janssen Biologics

Bij Janssen Biologics zetten we onze biotechnologische kennis en ervaring in om biofarmaceutische geneesmiddelen te ontwikkelen en te produceren en om Janssen Vaccines te ondersteunen bij de productie van vaccins (zie ook het hoofdstuk 'Hoe wij geneesmiddelen produceren').


Janssen-Cilag

Bij Janssen-Cilag in Breda en Woerden houden we ons bezig met de goedkeuring van onze nieuwe geneesmiddelen en zorgen we ervoor dat onze geneesmiddelen beschikbaar zijn voor patiënten in Nederland (zie ook de hoofdstukken ‘Hoe wij onze geneesmiddelen beschikbaar stellen aan patiënten' en 'Hoe wij prijzen vaststellen').

Janssen
in Nederland

Breda

Woerden

Leiden

4e

Janssen is de vierde grootste private Research & Development (R&D) investeerder in Nederland. De Top vijf wordt daarnaast gevormd door ASML, Philips, KPN en NXP Semiconductors.7

€ 360 mln.

Janssen investeerde in 2018 vanuit de vestigingen in Nederland 360 miljoen euro in R&D: dit is bijna 5 procent van de wereldwijde R&D-investeringen van Janssen.8 Als lokale werkgever zorgt Janssen voor meer dan 2.000 banen in ons land, waarvan ongeveer de helft in R&D,9 een stijging van 2% ten opzichte van het jaar ervoor. Meer dan 9% van alle Janssen R&D-medewerkers wereldwijd werkt in Nederland. 

1.069

Als lokale werkgever zorgt Janssen voor meer dan 2.000 banen in ons land, waarvan 1.069 in R&D. 6  Dit komt overeen met meer dan 9% van Janssen's wereldwijde tewerkstelling in R&D.

+2%

In 2018 steeg het aantal banen in R&D met 2 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Bronnen:

  1. ECHI 2018 report healthpowerhouse.com (pdf)
  2. Medicines Monitor 2019 Edition vereniginginnovatievegeneesmiddel­en.nl
  3. WHO Essential medicines who.int
  4. Technisch Weekblad. R&D Top 30 2019 technischweekblad.nl (pdf)
  5. ibid
  6. Technisch Weekblad. R&D Top 30 2019 technischweekblad.nl (pdf)