Samenvatting

Met dit rapport willen we een breder publiek kennis laten maken met wat wij als farmaceutisch bedrijf doen, in Nederland en daarbuiten. Hiermee willen we een constructieve bijdrage leveren aan een goed geïnformeerde dialoog over de kosten van de zorg en die van geneesmiddelen in het bijzonder. We hopen dat dit op feiten gebaseerde rapport ook tegemoetkomt aan de oproep aan het (internationale) bedrijfsleven om zich meer te laten horen in het Nederlandse debat en een stimulans is om verder samen te werken aan een duurzaam zorgstelsel. 

Het rapport weerspiegelt onze inzet voor het ontwikkelen, produceren en beschikbaar maken van geneesmiddelen die waardevol zijn voor patiënten en in bredere zin voor de samenleving. Het rapport geeft ook inzicht in hoe onze “innovatiecyclus” werkt, wat daarvoor nodig is en hoe we samenwerken met vele andere betrokkenen: van patiënten tot de overheid. Waar mogelijk illustreren we dit met recente gegevens. 

Van waarde voor patiënten en de maatschappij
Onze medicijnen moeten van waarde zijn voor patiënten en de maatschappij. Dat betekent dat ze de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten verbeteren, de levensverwachting verlengen en bijdragen aan de productiviteit en welvaart van ons land. Een juiste inzet van geneesmiddelen kan ook een bijdrage leveren aan een zo doelmatig mogelijk gebruik van de gezondheidszorgbudgetten, bijvoorbeeld door verlaging van kosten van andere vormen van zorg, zoals ziekenhuisopnamen. 


Terugkijkend is door farmaceutisch onderzoek de afgelopen 20 jaar veel vooruitgang geboekt. Dit uit zich in sterk verbeterde overlevingskansen voor veel patiënten met ernstige ziekten. Zo leven vandaag de dag meer dan 23.000 Nederlanders die ooit geïnfecteerd raakten met hiv; dankzij geneesmiddelen overlijden ze niet meer aan de dodelijke ziekte AIDS. De kwaliteit van leven van mensen die lijden aan een chronische aandoening, zoals de circa 400.000 psoriasispatiënten1 en bijna 260.000 mensen met reumatoïde artritis2, is aanzienlijk verbeterd dankzij de inzet van geneesmiddelen van farmaceutische bedrijven zoals Janssen.

 

Deze verbeteringen in de levens van patiënten worden bereikt tegen relatief lage kosten: ongeveer 7 procent van de Nederlandse zorguitgaven wordt besteed aan geneesmiddelen, een percentage wat al jarenlang stabiel is. De uitgaven aan geneesmiddelen liggen in Nederland ver onder het gemiddelde van de uitgaven in andere landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau. 


Veel van onze geneesmiddelen zijn niet meer weg te denken uit de medische praktijk. Zeventien geneesmiddelen van Janssen en één door Janssen ontwikkeld vaccin staan op de WHO-lijst van wereldwijd essentiële geneesmiddelen. In de afgelopen 5 jaar heeft Janssen 15 nieuwe geneesmiddelen geïntroduceerd, we blijven ons dagelijks inspannen om waardevolle geneesmiddelen beschikbaar te maken.


In Nederland ontwikkelt Janssen onder meer vaccins en produceren we geneesmiddelen die over de hele wereld gebruikt worden. Janssen heeft in Nederland meer dan 2.000 medewerkers waarvan ongeveer de helft werkt in onderzoek en ontwikkeling (R&D). In 2018 investeerden we bijna 5% van onze wereldwijde R&D uitgaven, €360 miljoen, vanuit onze Nederlandse vestigingen. Hiermee zijn we de vierde grootste private investeerder in heel Nederland.


Het Nederlandse life sciences ecosysteem
Innoveren kunnen we niet alleen. We werken continu samen met universiteiten en ziekenhuizen bij het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen. We delen onze kennis, producten en processen in samenwerkingen met bijvoorbeeld de Radboud Universiteit, de European Lead Factory en onze start-up incubator JLABS. Door samen te werken met onze partners stimuleren we het biomedische ‘ecosysteem’ in Nederland. Wij richten ons daarbij op het vinden en ontwikkelen van betekenisvolle geneesmiddelen en vaccins voor ernstige, onvervulde medische behoeften. We focussen ons hierbij op oncologie, immunologie, neurowetenschappen, infectieziekten en vaccins, hart- en vaatziekten en metabole ziektes en pulmonale hypertensie.


Het resultaat van deze innovatiecyclus moet zijn dat we geneesmiddelen beschikbaar maken die betekenisvol zijn voor patiënten, artsen en de maatschappij in brede zin. Om die reden werken we samen met artsen, ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksorganisaties. Bovendien werken we steeds meer samen met patiëntenorganisaties om de behoeften van patiënten beter te begrijpen. Deze kennis passen we ook toe om de ontwikkeling en het gebruik van onze geneesmiddelen te verbeteren.

De innovatiecyclus

De innovatiecyclus van farmaceutische bedrijven is uniek. Het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen is een langdurig en complex proces op wereldschaal, dat met veel onzekerheid gepaard gaat. Het is daardoor een kostbaar proces: alleen al in 2018 investeerde Janssen wereldwijd 8,44 miljard dollar in onderzoek en ontwikkeling. De gemiddelde kosten voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel zijn sinds 2010 bijna verdubbeld. In dezelfde periode is het rendement op R&D investeringen in de farmaceutische sector gedaald van 10,1% in 2010 tot 1,9% in 2018.3  Dit geeft aan dat het vinden van nieuwe innovatieve geneesmiddelen steeds moeilijker wordt en dat de risico’s steeds hoger worden. Daarom is het voor ons belangrijk om onze vindingen te patenteren. Op deze manier kunnen we onze investeerders de zekerheid bieden dat zij rendement kunnen halen uit de ontwikkeling van waardevolle geneesmiddelen. Die zekerheid moeten wij kunnen bieden om voldoende geld beschikbaar te hebben om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in geneesmiddelenonderzoek. 


In 2018 namen artsen en patiënten deel aan 41 internationale klinische onderzoeken van Janssen in Nederland. Daarnaast zijn er 15 lokale klinische onderzoeken uitgevoerd met in totaal 979 patiënten. Janssen zet in op het wereldwijd toegankelijk maken van de gegevens uit klinisch onderzoek, bijvoorbeeld via het YODA-project waarin resultaten uit onze klinische studies beschikbaar worden gemaakt voor onderzoekers van over de hele wereld. Het feit dat Janssen goed scoort in de Bioethics International graadmeter voor transparantie is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. 


Voor patiënten
Janssen doet in Nederland niet alleen onderzoek, we produceren er ook geneesmiddelen. Voor ons is het van groot belang dat we dit doen volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en met zekerheid van levering. Onze staat van dienst in de productie van complexe biofarmaceutische geneesmiddelen toont aan dat wij in staat zijn om voor een lange periode, grote hoeveelheden geneesmiddelen van hoge kwaliteit, consistent en zonder onderbreking te leveren. Met onze activiteiten in Nederland en daarbuiten, willen we bijdragen aan de Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling (SDG’s). Dit komt ook tot uiting in lokale projecten waarmee we sociale ondernemers ondersteunen, vrouwen motiveren voor een exacte studierichting te kiezen en onze care days, waarmee we elk van onze collega’s de gelegenheid geven een dag vrij te maken om vrijwilligerswerk te doen.


Uiteindelijk komen onze geneesmiddelen terecht bij patiënten die ze nodig hebben. In Nederland worden de kosten hiervan vergoed via de zorgverzekering. Om tot een eerlijke prijs voor onze geneesmiddelen te komen, hanteren we drie uitgangspunten: de waarde van het geneesmiddel voor patiënten en de maatschappij, betaalbaarheid en een passende prikkel tot innovatie. Daarbij is altijd het doel om het geneesmiddel beschikbaar te maken voor patiënten in zoveel mogelijk landen in de wereld. In Nederland doorlopen we vervolgens een proces met de overheid, ziekenhuizen, verzekeraars, zorgverleners en andere belanghebbenden om tot definitieve afspraken te komen over vergoeding en prijs. Eenmaal op de markt verliezen geneesmiddelen na vastgestelde termijnen hun patentbescherming waarna er generieke geneesmiddelen en biosimilars beschikbaar komen en de prijzen fors kunnen dalen (in Nederland met gemiddeld 84,5%).